Xem bói tuổi hợp tuổi xung vợ chồng

0
842

Xem bói tình yêu có hợp tuổi hay không, xem tuổi hợp tuổi xung theo tử vi, xem bói xem tuổi vợ chồng lấy nhau có hợp nhau không?

Theo quan niệm tử vi phương đông có tam hợp tứ hành xung, theo đó những người thuộc tứ hành xung không nên quan hệ xã hội bạn bè tình duyên. Các bạn chọn tuổi của mình và xem mình hợp với tuổi nào – xung với tuổi nào trong tử vi:

 • Tuổi nào xung khắc với nhau
 • Xem tuổi nào xung khắc với tuổi nào?

1. Xem tuổi vợ chồng theo Thiên Can và Địa Chi

Xem tuổi vợ chồng: xem tuổi vợ chồng chọn vợ, chọn chồng hợp tuổi xem tuổi hợp khắc. Tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh có hợp không? Coi tuổi vợ chồng có hợp nhau không – tử vi xem tuổi vợ chồng. Xem bói tuổi lấy vợ gả chồng theo năm sinh.

Tuổi Tý

Giáp Tý:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mão
 • Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
 • Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Bính Tý:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
 • Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
 • Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Mậu Tý:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
 • Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
 • Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Canh Tý:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
 • Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
 • Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tý:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
 • Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
 • Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI SỬU

Ất Sửu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
 • Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
 • Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi , các tuổi khác bình hòa

Đinh Sửu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
 • Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
 • Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi , các tuổi khác bình hòa

Kỷ Sửu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
 • Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
 • Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi , các tuổi khác bình hòa

Tân Sửu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
 • Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
 • Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi , các tuổi khác bình hòa

Quý Sửu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
 • Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
 • Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi , các tuổi khác bình hòa

TUỔI DẦN

Bính Dần:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
 • Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
 • Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Mậu Dần:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
 • Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
 • Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Canh Dần:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
 • Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
 • Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Dần:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
 • Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
 • Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Giáp Dần:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
 • Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
 • Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

TUỔI MÃO

Đinh Mão:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
 • Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
 • Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mão:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
 • Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
 • Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Tân Mão:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
 • Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
 • Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Quý Mão:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
 • Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
 • Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Ất Mão:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
 • Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
 • Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

TUỔI THÌN

Mậu Thìn:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
 • Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
 • Hợp các tuổi Tí – Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Canh Thìn:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
 • Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
 • Hợp các tuổi Tí – Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Thìn:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
 • Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
 • Hợp các tuổi Tí – Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thìn:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
 • Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
 • Hợp các tuổi Tí – Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Bính Thìn:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
 • Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
 • Hợp các tuổi Tí – Thân- Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa

TUỔI TỴ

Kỷ Tỵ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
 • Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
 • Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Tỵ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
 • Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
 • Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Tỵ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
 • Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
 • Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Ất Tỵ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
 • Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
 • Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Tỵ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
 • Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
 • Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI NGỌ

Canh Ngọ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
 • Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
 • Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Ngọ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
 • Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
 • Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Giáp Ngọ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
 • Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
 • Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Bính Ngọ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
 • Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
 • Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Mậu Ngọ:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
 • Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
 • Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

TUỔI MÙI

Tân Mùi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
 • Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
 • Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa

Quý Mùi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
 • Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
 • Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa

Ất Mùi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
 • Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
 • Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa

Đinh Mùi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
 • Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
 • Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mùi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
 • Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
 • Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa

TUỔI THÂN

Nhâm Thân:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
 • Hợp với Can Đinh. kị với Can Mậu
 • Hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thân:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
 • Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
 • Hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Bính Thân:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
 • Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
 • Hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Mậu Thân:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
 • Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
 • Hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Canh Thân:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
 • Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
 • Hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI DẬU

Quý Dậu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
 • Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
 • Hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Ất Dậu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
 • Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
 • Hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Đinh Dậu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
 • Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
 • Hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Dậu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
 • Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
 • Hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Tân Dậu:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
 • Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
 • Hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

TUỔI TUẤT

Giáp Tuất:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
 • Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Bính Tuất:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
 • Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Mậu Tuất:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
 • Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Canh Tuất:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
 • Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tuất:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
 • Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

TUỔI HỢI

Ất Hợi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
 • Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Hợi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
 • Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Hợi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
 • Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Hợi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
 • Hợp với Can Bính.Kị với Can Đinh
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Hợi:

 • Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
 • Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
 • Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

2. Về Mệnh (Ngũ Hành)

Tương sinh: Kim sinh Thuỷ; Thuỷ sinh Mộc; Mộc sinh Hoả; Hoả sinh Thổ; Thổ sinh Kim (tốt)
Tương khắc: Kim khắc Mộc_ Mộc khắc Thổ_ Thổ khắc Thuỷ_ Thuỷ khắc Hoả_ Hoả khắc Kim (xấu)

Các trường hợp khác có thể gọi là bình hoà

3. Về Bát trạch nhân duyên (Cung số)

Càn

Càn + Càn – Phục Vị (tốt vừa)

Càn + Cấn – Phước Đức (thật tốt)

Càn + Khôn – Sanh Khí (thật tốt)

Càn + Đoài – Diên Niên (thật tốt)

Càn + Chấn – Lục Sát (thật xấu)

Càn + Tốn – Họa Hại (thật xấu)

Càn + Khảm – Tuyệt Mạng (thật xấu)

Càn + Ly – Tuyệt Mạng (thật xấu)

Cấn

Cấn + Cấn – Phục Vị (tốt vừa)

Cấn + Càn – Thiên Y (thật tốt)

Cấn + Khôn – Sinh Khí (thật tốt)

Cấn + Đoài – Diên Niên (thật tốt)

Cấn + Chấn – Lục Sát (thật xấu)

Cấn + Khảm – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Cấn + Tốn – Tuyệt Mạng (tốt vừa)

Cấn + Ly – Họa Hại (thật xấu)

Đoài

Đoài + Đoài – Phục Vị (tốt vừa)

Đoài + Càn – Phước Đức (thật tốt)

Đoài + Cấn – Diên Niên (thật tốt)

Đoài + Khôn – Sinh Khí (thật tốt)

Đoài + Khảm – Họa Hại (thật xấu)

Đoài + Chấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Đoài + Tốn – Lục Sát (thật xấu)

Đoài + Ly – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Khôn

Khôn + Khôn – Phục Vị (tốt vừa)

Khôn + Càn – Thiên Y (thất tốt)

Khôn + Cấn – Sinh Khí (thật tốt)

Khôn + Đoài – Phước Đức (thật tốt)

Khôn + Khảm – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Khôn + Chấn – Họa Hại (thật xấu)

Khôn + Tốn – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Khôn + Ly -Lục Sát (thật xấu)

Khảm

Khảm + Khảm – Phục Vị (tốt vừa)

Khảm + Chấn – Thiên Y (thật tốt)

Khảm + Tốn – Sinh Khí (thật tốt)

Khảm + Ly – Phước Đức (thật tốt)

Khảm + Càn – Lục Sát (thật xấu)

Khảm + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Khảm + Khôn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Khảm + Đoài – Họa Hại (thật xấu)

Chấn

Chấn + Chấn – Phục Vị (tốt vừa)

Chấn + Khảm – Thiên Y (thật tốt)

Chấn + Tốn – Diên Niên (thật tốt)

Chấn + Ly – Sinh Khí (thật tốt)

Chấn + Càn – Lục Sát (thật xấu)

Chấn + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Chấn + Khôn – Họa Hại (thật xấu)

Chấn + Đoài – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Tốn

Tốn + Tốn – Phục Vị (tốt vừa)

Tốn + Khảm – Sinh Khí (thật tốt)

Tốn + Chấn – Phước Đức (thật tốt)

Tốn + Ly – Thiên Y (thật tốt)

Tốn + Càn – Họa Hại (thật xấu)

Tốn + Cấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Tốn + Khôn – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Tốn + Đoài – Lục Sát (thật xấu)

Ly

Ly + Ly – Phục Vị (tốt vừa)

Ly + Khảm – Phước Đức (thật tốt)

Ly + Chấn – Sinh Khí (thật tốt)

Ly + Tốn – Thiên Y (thật tốt)

Ly + Càn – Tuyệt Mạng (xấu vừa)

Ly + Cấn – Họa Hại (thật xấu)

Ly + Khôn – Lục Sát (thật xấu)

Ly + Đoài – Ngũ Quỷ (thật xấu)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here