Home Phong thủy

Phong thủy

Tổng hợp các kiến thức, thông tin về phong thủy, bao gồm phong thuỷ số mệnh, phong thủy nhà ở, cây phong thủy, các kiến thức về vật phẩm phong thủy, linh vật phong thuỷ, đá phong thủy và màu hợp với mệnh của bạn.

Phong thủy (nghĩa đen là nước gió hoặc phong thủy) là một nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc dành riêng cho việc trang trí, xây dựng và sắp xếp nhà cửa một cách có tính toán. Lý do điều này được thực hiện là vì người ta tin...
Phong thủy (dịch từ tiếng Trung là gió nước) là nghệ thuật và kỹ năng sắp...