Lựa chọn ngày tốt lành | Cuộc sống của bạn Arizona

0
78

Phong thủy không chỉ là vị trí-vị trí-vị trí. Trên khắp Đông Nam Á, những ngày may mắn được chọn cho các cuộc hôn nhân, đơn xin việc, giao dịch kinh doanh, ký kết thỏa thuận, chuyển đến nhà mới, thủ tục y tế và các sự kiện quan trọng khác trong cuộc sống.

Jillian Rothschild-Scholar giúp chúng tôi hiểu cách tìm một ngày phù hợp bằng cách tham khảo người ngày, thời gian và nơi sinh, sau đó kiểm tra vị trí của các ngôi sao. Bằng cách chọn một ngày may mắn cho bạn, khả năng kết quả là tích cực sẽ tăng lên. Trong phần này, cô bắt đầu bằng cách giải thích Ngày chọn là gì, cho chúng ta thấy một ngày tốt đẹp trông như thế nào trên lịch và ngày xấu cũng như thế nào. Cuối cùng, cô giải thích cách cô sử dụng nó hàng ngày để thúc đẩy các hoạt động cá nhân của mình. Để yêu cầu dịch vụ Chọn ngày và tìm hiểu thêm về thực hành Jillian tại www.fsinmotion.com.

Phong thủy không chỉ là vị trí-vị trí-vị trí. Trên khắp Đông Nam Á, những ngày may mắn được chọn cho các cuộc hôn nhân, đơn xin việc, giao dịch kinh doanh, ký kết thỏa thuận, chuyển đến nhà mới, thủ tục y tế và các sự kiện quan trọng khác trong cuộc sống.

Jillian Rothschild-Scholar giúp chúng tôi hiểu cách tìm một ngày phù hợp bằng cách tham khảo người ngày, thời gian và nơi sinh, sau đó kiểm tra vị trí của các ngôi sao. Bằng cách chọn một ngày may mắn cho bạn, khả năng kết quả là tích cực sẽ tăng lên. Trong phần này, cô bắt đầu bằng cách giải thích Ngày chọn là gì, cho chúng ta thấy một ngày tốt đẹp trông như thế nào trên lịch và ngày xấu cũng như thế nào. Cuối cùng, cô giải thích cách cô sử dụng nó hàng ngày để thúc đẩy các hoạt động cá nhân của mình. Để yêu cầu dịch vụ Lựa chọn ngày và tìm hiểu thêm về thực hành Jillian tại www.fsinmotion.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here