Ảnh hưởng của sao Thiên Cơ tọa thủ tại cung Mệnh – Thân

0
257

– Đại cương

+ Cung Mệnh có Thiên Cơ miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, nên thân hình cao, xương lộ, da trắng, mặt dài, nhưng đều đặn, rất thông minh, khôn ngoan, có óc kinh doanh, có mưu trí, biết quyền biến, tính nhân hậu, từ thiện, được hưởng giàu sang và sống lâu.

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc,
Khôi, Việt, Tả, Hữu, Song Hao, Khoa, Quyền, Lộc, tất được hưởng phú qúy song toàn và có uy
danh lừng lẫy.

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa gặp Tả, Hữu, Lộc, Hình, Y, Quang, Qúy hội hợp, chắc chắn chuyên về y khoa hay dược khoa.

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa gặp Tả, Hữu, Linh, Hình là người khéo tay, thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc hay thủ công.

+ Cơ miếu địa, Mão Dậu gặp Song Hao hội hợp là người đa tài, được hưởng phú qúy đến tột bực. Cung Mệnh có cách này, mà lại sinh năm Ất, Tân, Kỷ, Bính, thật là toàn mỹ.

+ Cơ đắc địa Tý Ngọ, gặp nhiều văn tinh hội hợp, dĩ nhiên là qúy hiển. Nhưng tuổi Ất, Bính,
Đinh mà cung Mệnh có cách này lại lập được sự nghiệp lớn lao và được hưởng giàu sang trọn đời.

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, tất phải ly tổ, bôn ba, suốt đời vất vả, chân tay thường có tật, lại khó tránh thoát được tai nạn xe cộ hay dao súng, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Có cách này, thật chỉ có tu hành mới được yên thân, hưởng phúc và sống lâu.

+ Cơ hãm địa, nên thân hình nở nang, hơi thấp, da trắng, mặt tròn, kém thông minh, cũng có óc kinh doanh, nhưng có tính gian xảo, thường phải buôn bán ngược xuôi hay làm nghề thủ công để kiếm ăn. Tuy vậy, vẫn được no cơm ấn áo và sống lâu.

+ Cơ hãm địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuy khá giả, nhưng phải lập nghiệp ở xa quê hương, bản quán và hay mắc tai nạn xe cộ, dao súng.

+ Cơ hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình, tất phải có tàn tật, nhất khó chữa, phải thường lang thang phiêu bạt, lại hay mắc những tai họa khủng khiếp, nếu không cùng khổ cô đơn, chắc chắn là yểu tử.

– Nam mệnh

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc và phúc thọ song toàn.

+ Cơ miếu địa Thìn, Tuất, là người có mưu trí hay bàn xét về chính lược chiến lược.

+ Cơ miếu địa Mão, Dậu gặp Song Hao hội hợp, là người có tài kiêm văn võ.

+ Cơ hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, tất phải có tàn tật, có bệnh khó chữ, thường phải lang thang phiêu bạt, hay mắc những tai họa khủng khiếp, nếu không cùng khổ, cô đơn, chắc chắn là yểu tử

– Nữ mệnh

+ Cơ miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, là người khôn ngoan tài giỏi, đảm đang, vượng phu ích tử, nhưng hưởng giàu sang và sống lâu. Nếu Cơ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là được hưởng phú qúy đến tột bậc và phúc thọ song toàn.

+ Cơ miếu địa Mão Dậu, tất có tính dâm đãng.

+ Cơ hãm địa là người đảm đang, nhưng gian xảo và bất chính suốt đời vất vả, phải muộn lập gia đình hay lấy kế, lấy lẽ mới tránh được những nỗi buồn thương, đau đớn vì chồng con. Nếu Cơ gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là cùng khốn cô đơn, nếu được no cơm ấm áo, chắc chắn là không thể sống lâu được.

– Phú giải

Cơ Viên phú tính từ tâm

Cung Mệnh có Cơ miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, là người có lòng từ thiện.

Thiên Cơ gia ác Sát đồng cung, cẩn thân thử …

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here