Ảnh hưởng của sao Phá Quân với Cung Mệnh – Thân

0
718

Đại cương

+ Cung Mệnh có Phá Quân tọa thủ, nên thân hình đẫy đà, cao vừa tầm (Phá đắc địa hay Phá hãm địa, thân hình hay thấp) da hồng hào, mặt đầy đặn, mắt lộ, hầu lộ, lông mày thưa.

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa là người thông minh, cương quả, hiếu thắng, tự đắc, có thủ đoạn, có tài thao lược, lại can đảm, dũng mãnh, ưa hoạt động, thích đi xa, ham săn bắn.

+ Phá miếu địa lại hay nghe nịnh hót.

+ Phá đắc địa cũng hay nghe nịnh hót nhưng có tính gian hiểm, bất nhân.

+ Phá miếu, vương hay đắc địa tất được hưởng giàu sang và sống lâu. Nhưng trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, tiền tài công danh như đám mây nổi, tụ tán thất thường.

+ Phá miếu địa ứng hợp với tuổi Đinh, Kỷ, Qúy và khắc tuổi Bính, Mậu, Dần, Thân. Vậy cho nên tuổi Đinh, Kỷ, Qúy, mà cung Mệnh có Phá Miếu địa tọa thủ, chắc chắn là được hưởng phú qúy song toàn. Còn tuổi Bính, Mậu, Dần, Thân. Vậy cho nên tuổi Đinh, Kỷ, Qúy mà có Phá miếu địa tọa thủ, chắc chắn là được hưởng phú qúy song toàn. Còn tuổi Bính, Mậu, dần, Thân mà cung mệnh có Phá miếu địa tọa thủ, tuy cũng được hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa.

+ Phá miếu, vượng hay đắc đại, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc hay Kình Đà, Không, Kiếp đắc địa, thật là thang mây nhẹ bước, tất được hưởng phú qúy đến tột bật, lại có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy.

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa gặp nhiều sao mờ ám, xấu xa hội hợp, nhất là sát tinh hãm địa hay Song Hao, Hổ, Kỵ, Hình, nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở, nghèo túng, thường phải bôn tẩu nay đây mai đó, lại hay mắc tai nạn và khó tránh thoát được tù tội, tuổi thọ cũng bị chết giảm.

+ Phá hãm địa là người ương ngạnh, hiếu thắng, hung tợn, nham hiểm, bất nhân, có óc kinh doanh, khéo tay, thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc, thủ công hay đi buôn, suốt đời vất vả, thường mắc nhiều tai ách, nếu không ly tổ bôn ba, tất không thể sống lâu được.

+ Phá hãm địa, Mão Dậu ứng hợp với tuổi Ất, Tân, Qúy. Phá hãm địa Dần, Thân, ứng hợp với Giáp, Canh, Đinh, Kỷ. Phá hãm địa Tý Hợi ứng hợp với tuổi Mậu. Vậy cho nên tuổi Ất, Tân, Qúy, mà cung Mệnh an tại Mão Dậu có Phá tọa thủ, tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ, mà cung Mệnh an tại dần, Thân có Phá tọa thủ, và tuổi Mậu mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Phá tọa thủ, cũng vẫn khá giả và cũng chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành xảy đến trong đời.

+ Phá hãm địa gặp Kình, Đà, Không Kiếp đắc địa hội hợp, cũng được hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa.

+ Phá hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh hãm địa hay Song Hao, Hổ, Kỵ, Hình, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt. Lại có tàn tật, có bệnh có chữa, thường mắc phải những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiềng xích, nếu không cũng bị yểu tử, nhưng chết một cách thê thảm.

Nam mệnh

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa thủ mệnh, gặp nhiều sao sánh sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bật thường hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền hiển hách và sống lâu.

+ Phá hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật, có bệnh khó chữa, thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiền…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here