Ấn tướng trong khuôn mặt con người

0
474

Ấn Tướng là nét tướng có sẵn từ khi lọt lòng mẹ đó là nét tướng vô cùng kín đáo mà người ta phãi tìm hiểu qua các sách tướng đã khảo cứu,với mắt thường(không phãi nghề nghiệp)thì khó mà tìm ra.Chẳng hạn như một cái bớt trên trán,hoặc có năm ba mục ruồi ở trên mặt hoặc những cái tướng đi tướng đứng tiếng nói tiếng cười ấy là ÁM.Chỉ về Ấn tướng cũa con người cho nên trong cơ thể quí bạn mỗi người đều có những Ấn tướng riêng biệt.

1, Ấn tướng về mắt

Trong ca dao Việt Nam có câu:

“Những người mắt trắng môi thâm,

Trai thì xảo quyệt,gái thì điêu ngoa”.

Hai câu ca dao trên đây,nhà đoán số,tướng số vịnh theo đó mà bàn về Ấn Tướng để ám chỉ kẻ tiểu nhân,hoặc những người buôn hương bán phấn.

Câu trên chỉ về Ấn Tướng cũa mắt,chỉ về con mắt trắng,những người có con mắt mà tròng đen nhỏ,tròng trắng nhiều khi nhìn lên mà kẻ đối diện cứ tưởng rằng mắt họ chẵng có tròng đen.Những người có cặp mắt như thế thì phần đông họ là người tiểu nhân,đàn ông thì gian xảo,đàn bà thì trắc nết lăng loàn.Những người như thế nên tránh xa thì phãi.

-Còn có những người có đôi mắt nhìn chớp lia lịa,thì đó là những người thiếu thành thật,họ có thể nói khác mà đến lúc làm thì lại là khác.

-Có những người khi nhì người,nhìn vật mà nheo một mắt lại,hạng người đó thì lại ưa nghệ thuật có khiếu thẩm mỹ.Trái lại những người có hai con mắt một to một nhỏ thì đó gọi là(Lưởng mục bất đồng,nhân tâm bất chính)trong thâm tâm họ tính toán sự lừa đảo người khác(mắt lé).

Trong ca dao Việt Nam có câu:

“Người nào ti hí mắt lươn,

Trai thì trộm cướp,gái buôn chồng người”

Câu này cũng đồng nghĩa gần giông như hai câu trên,có khác là ở đàn bà thì họ có số làm đ….,vì đàn ông thì gian manh xảo quyệt,họ không thành thật với ai bao giờ,nếu gặp trường hợp những người có Ấn Tướng trên khuyên quí vị nên xa lánh tốt hơn

2 Ấn Tướng về Mũi:

Những người bỉnh thường lúc nói chuyện mũi thường hay khẹt khẹt thì đó là những người ưa lý luận,hay làm thầy thiên hạ,tự coi mình hơn kẻ khác,hoặc thỉnh thoảng mũi cứ nở phồng lên phồng xuống đó là người ham muốn địa vị cao sang,tham sống,lúc nào cũng sợ chết,thích lòa loẹt,thích ăn uống,chịu hưởng thụ nhiều chỉ nghỉ đến mình,chết ai thây kệ.

Trong ca dao có câu:

“Những mũi thẳng dâng cao,

chính nhân quân tử,công hầu có khi”

Câu này có ý nói người nào mũi cao và thẳng thì đường công danh vị quan trọng trong xã hội.Dù học thức cũa họ chẳng đến đâu mà những người có mũi này cũng sẽ thành công mai hậu.Nên biết đây là HIỆN Tướng chứ khg phãi là ẤN TƯỚNG.

Còn những người có mũi thấp và nhỏ lông mũi hếch lên lúc thở nghe hơi ra khì,đó là người nghèo khổ,tay làm hàm nhai chớ chẳng giàu có,số cơ cực.

Trong ca dao Tướng pháp cũng có câu:

“Lông mũi cuốn lại bò quanh,

Ðó là Ấn Tướng gian manh trong đời.

Tướng này thích lấy vợ người,

Khi mà hữu sự chạy dài có khi.”

Bốn câu này ám chỉ người nào có lông mũi quăn quéo xoắn quanh lổ,thì tâm tánh người đó bất chánh,tà tâm ưa thích sự gian lận không ngay thẳng,người hèn,tội lổi,khi làm việc thì biếng nhác.Những người này khó trung thành với ai dù voiớ vợ cũa họ cũng thế,người ta có thể gọi là sâu bọ trong xã hội.

——————

3 Ấn Tướng về TAI:

Nhũng người không điếc,không lãng tai,nhưng khe ai nói hoặc nghe bất cứ một tiếng động gì cũa sự vật mà bất cứ nhỏ hay lớn đều nghiêng tai tỏ vẻ lắng nghe thì đó gọi là ẤN TƯỚNG.ẤN TƯỚNG …

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here